mandag 16. mai 2011

4. kart i Tur-orienteringen - Bømarka

Bømarka ligger mellom Kraftkollen og Asdøltjern, et meget stort skogsområde. Noen av postene var lagt ut på litt vanskelige steder som gjorde at vi måtte lete ekstra lenge - det tar litt tid.


Bekkeblom (Caltha palustris)

Over myr og bekker, gjennom kratt og mye granskog, i 4 timer - med bare 'orienteringspauser'. Heftig!


Idylliske skogsveier

Men blide er vi!
Skilt in the middle of 'everywhere'. Her er bare å velge retning. Heldig for oss visste vi hvor vi skulle gå.


Endelig - siste post stemples.
40 Poster er gjort, 60 igjen!

Ingen kommentarer: